contraindicatie


Er zijn gevallen waardoor helaas niet -of niet geheel
gemasseerd of behandeld mag worden.
       ( absolute- en relatieve contraindicaties )


Er is voor uw eerste behandeling altijd een intake gesprek,
waarin u uw klachten en aandoeningen naar voren kunt brengen.
Hierna wordt er een behandelplan opgesteld welke in een verslag zal worden vast gelegd
en na behandeling zonodig bijgesteld.

Raadpleeg ten alle tijden , als u twijfelt , uw behandelend arts
of specialist en vraag  of het voor u mogelijk is èèn van de
massage of behandel vormen te ondergaan.